Close

Maratonul Timișoarei REGULAMENT 2019
1. Generalităţi
1.1. Acest regulament se aplică tuturor participanţilor la probele din cadrul evenimentului “Maraton Timişoara
2019”
1.2. Organizatorul evenimentului este Asociaţia Atletic Club Maraton
1.3. Probele de 4,2 km, Semimaraton (21,2km) şi Maraton (41,6km) sunt deschise tuturor celor care iubesc
mişcarea
1.4. Prin semnarea formularului de înscriere fiecare participant:

 • declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la concurs, precum şi regulamentul
  competiţional;
 • îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie
  folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat.

1.5. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a
vreunui participant;
1.6. Evenimentul se desfăşoară duminică, 29 septembrie 2019 ora 10:00.

2. Condiții de participare:

2.1. Minimaraton 4,2km:

 • vârsta minimă 14 ani împliniţi până la data de 29 septembrie 2019;
 • cotizația de participare este de 20 Ron;
 • fiecare persoană înscrisă trebuie să fie de acord să alerge pe propria răspundere. Organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele accidente şi/sau prejudicii cauzate de participarea la acest eveniment. De asemenea, fiecare persoană înscrisă trebuie să îşi dea acordul pentru utilizarea de către organizatori sau împuterniciţii acestora, a imaginilor proprii din cadrul evenimentului si pentru primirea de informatii, pe email, cu privire la cursa (noutaţi/newsletter) precum și pentru primirea de sms-uri cu privire la eveniment și/sau partenerii acestuia. Declaraţia în original se va preda la ridicarea pachetului de start, cu excepţia minorilor, în cazul cărora aceste aspecte sunt menţionate în declaraţia comună cu a părinţilor;
 • înscrierea se poate face pe site-ul www.marathon.ro până la data de 22.09.2019;
 • pentru minori, suplimentar, pe lângă înscriere se va completa și declarația cu acordul părinţilor în acest sens;
 • cronometrarea se va face cu un cip atasat la pantoful de alergare și care este pus la dispoziție de către organizatori împreună cu numărul de concurs;

2.2. Semimaraton / Maraton (21,2km, 41,6km trasee neomologate):

 • vârsta minimă 16 ani pentru Semimaraton, respectiv 18 ani împliniţi până la data de 29 semptembrie 2019;
 • cotizația de participare pentru Semimaraton este de 50 ron, iar pentru Maraton 70 ron;
 • fiecare persoană înscrisă trebuie să fie de acord să alerge pe propria răspundere.
 • Organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele accidente şi/sau prejudicii cauzate de participarea la acest eveniment. De asemenea, fiecare persoană înscrisă trebuie să îşi dea acordul pentru utilizarea de către organizatori sau împuterniciţii acestora, a imaginilor proprii din cadrul evenimentului si pentru primirea de informatii, pe email, cu privire la cursa (noutaţi/newsletter) precum și pentru primirea de sms-uri cu privire la eveniment și/sau partenerii acestuia. Declaraţia în original se va preda la ridicarea pachetului de start, cu excepţia minorilor, în cazul cărora aceste aspecte sunt menţionate în declaraţia comună cu a părinţilor;
 • înscrierea se poate face pe site-ul www.marathon.ro până la data de 22.10.2019
 • pentru minori, suplimentar, pe lângă înscriere se va completa și declarația cu acordul părinţilor în acest sens;
 • cronometrarea se va face cu un cip atasat la pantoful de alergare și care este pus la dispoziție de către organizatori împreună cu numărul de concurs;
 • timpul limită de parcurgere a traseului este de 3 ore la semimaraton și 5,30 ore la maraton;
 • kit-ul de înscriere conține: cip cronometrare și număr concurs.

2.3. Fiecare participant trebuie să se înscrie, și să semneze declarația pe proprie răspundere (anexa 1), cei cu
vârsta de sub 18 ani trebuie să aibe acordul scris al părinților (anexa 2);
2.4. Înscrierea se face pentru proba de alergare la una din categorii (Minimaraton, Semimaraton, Maraton)
cât și la categoria de vârstă (14-24, 16-24, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+);
2.5. Numărul de participare trebuie prins pe partea din faţă a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe tot timpul
concursului (nu sunt transmisibile);
2.6. Înscrierea va fi validată în momentul în care se face dovada plății, sau a semnării declarației;
2.7. Participarea la “Maratonul Timișoarei” se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de
a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mental;
2.8. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii,
sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel
de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării
evenimentului;
2.9. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiții
sportive;
2.10. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorilor şi a
personalului de concurs, să manifeste un comportament civilizat să dea dovadă de fair-play faţă de ceilalți
participanți;
2.11. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice
participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de
slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

3. Cotizaţia de participare

3.1. Cotizaţia de participare se plăteşte prin transfer bancar sau în numerar, în funcţie de proba la care se înscrie:

 • Maraton 70 ron;
 • Semimaraton 50 ron;
 • Minimaraton 20 ron.

Beneficiar: Asociația Atletic Club Maraton
IBAN: RO90INGB0000999905108475, ING Bank

3.2. Înscrierile se pot face on-line la secțiunea Înscrieri pe www.marathon.ro
3.3 În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv, cotizaţia de participare nu se returnează.
3.4. În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizatori cotizația
nu se returnează. Organizatorii nu vor suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale
participanţilor.

4. Pachetul de înscriere

4.1. Minimaraton:

 • inainte de concurs: cip cronometrare, numar concurs
 • in timpul cursei: asistenta medicala
 • dupa cursa (pentru participantii care termina cursa): acces la punctele de hidratare si revitalizare,
  diploma

4.2. Semimaraton si Maraton:

 • inainte de concurs: cip cronometrare, număr de concurs
 • in timpul cursei: asistenta medicala, acces la punctele de hidratare si revitalizare
 • dupa cursa (pentru participantii care termina cursa): diplomă, premii (primii 3 clasaţi feminin /
  masculin)

5. Ridicarea pachetului de start:

 • se va realiza în data de 28 semptembrie 2019,  în intervalul orar 10:00 – 14:00, din incinta Terasa Flora;
 • kit-ul de participare se va ridica pe baza actului de identitate al persoanei înscrise sau al unui
  părinte în cazul minorilor fără carte de identitate. La ridicarea kit-ului de start este necesară prezența persoanei înscrise în cazul celor majori sau a unui părinte în cazul în care persoana înscrisă este minoră;
 • kit-ul de start conţine pentru Semimaraton, Maraton: număr de concurs, cip cronometrare, sac
  pentru depozitare haine;
 •  pentru Minimaraton 4,2km kit-ul de start conţine: număr de concurs, cip cronometrare;
 • se mai poate ridica și în data de 22 octombrie, între orele 08 și 09 tot din incinta Terasa Flora;
 • pentru a evita aglomeratia și riscul de a nu vă încadra în timp datorită acesteia vă sfătuim să ridicați kit-ul de start în 22 octombrie.

6. Puncte de control

 • pentru Semimaraton și Maraton, punctele de control/punctele intermediare se vor regăsi de-a lungul
  cursei, iar alergătorii care nu trec prin aceste puncte vor fi descalificaţi;
 • este interzisă modificarea cipului sau a numărului de concurs, înstrăinarea lor către altă persoană, în
  acest caz participantul riscând neînregistrarea în punctele intermediare şi/sau finale și descalificarea.

ATENŢIE! Alergătorii care un vor trece prin toate punctele de control vor fi descalificaţi automat.

7. Penalizări care pot duce la descalificare:

 • neparcurgerea traseului stabilit şi marcat, abateri de la traseu;
 • neaccesarea unui punct de control;
 • pierderea numărului de concurs/a cip-ului;
 • participarea fără număr prins vizibil pe partea din față a tricoului;
 • participarea fără cip;
 • utilizarea unui mijloc de transport pe durata cursei;
 • depăşirea timpilor limită precizaţi;
 • comportament neadecvat faţă de alţi alergători, public, susţinători, organizatori, parteneri, sponsori,
  voluntari.

8. Clasamentul şi diploma de participare

 • clasamentul va fi disponobil pe site-ul www.marathon.ro, ulterior evenimentului;
 • diploma de participare va fi înmânată fiecărui finalist;
 • vă rugăm să completați cu atenție datele la înscriere, dacă acestea nu sunt corecte riscați să apăreți cu
  date greșite.

9. Categorii şi clasament
9.1 Participanţii se pot înregistra la:

 • proba Alergare, Maraton 41,6km, Semimaraton 21,2km, Minimaraton 4,2km;
 • categoria de vârstă (14-24, 16-24, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+).

9.2 Se va realiza clasament:

 • general (feminin, masculin);
 • pe categorii de vârstă (14-24, 16-24, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+)

9.3 Se premiază:

 •  locurile 1 – 3 (feminin, masculin) Maraton / Semimaraton;

10. Proceduri de concurs

10.1 Ședința tehnică
O ședință tehnica va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua startului. In cursul şedinţei tehnice participanţii vor
fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a regulilor de
comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de directorul de
concurs iar prezenţa participanţilor este obligatorie.

10.2 Numărul şi Cip-ul de concurs

Este obligatoriu ca numărul de concurs să fie prins pe partea din faţă a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe tot
parcursul concursului, cip-ul trebuie prins de şiretul pantofului de alergare (nu sunt transmisibile).
În caz de abandon numărul şi cip-ul trebuiesc predate la punctul de control unde se anunţă retragerea din
concurs.

Este interzisă modificarea cipului sau a numărului de concurs, înstrăinarea lor către altă persoană, în acest caz
participantul riscând neînregistrarea în punctele intermediare şi/sau finale și descalificarea.
Este responsabilitatea alergătorului să poarte numărul de concurs pe tricou pe partea din faţă iar cip-ul trebuie
prins conform instrucţiunilor de pe plic. Va fi descalificat automat orice alergător care nu poartă numărul de
concurs pe tricou, poartă alt număr de concurs în locul celui primit din partea organizatorului sau care nu poartă
cip-ul de concurs pe toată distanţa cursei. În ziua competiţiei nu va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea
numărului de concurs – în cazul pierderii şi nici schimbarea numerelor de concurs între alergători. Aceste
abateri duc la descalificare.

10.3 Sistemul de cronometrare

Cronometrarea va fi asigurată de către o companie specializată – ChampionChip. Sistemul de cronometrare
calculează timpul fiecărui alergător din momentul în care trece peste covoarele electronice instalate la linia de
Start, înregistrând fiecare trecere peste acestea – la Start, la Check Point-urile de pe traseu şi la Finish.

10.4 Startul

Startul se va da în data şi la ora stabilită de organizatori şi anunţată în mass media, pe site-ul evenimentului
www.marathon.ro.ro cât și pe pagina oficială de Facebook . (29 septembrie 2019*, ora 10)

10.5 Retragerea din concurs / Abandon

a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau zona
start/sosire. Participantul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze
până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, predă numărul de concurs şi chip-ul şi
este considerat retras.
b) Participanţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din spate,
doresc şi pot să îi depășească.

10.6 Protecţia mediului înconjurător

a) Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la
punctele de control.
b) Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.
10.7 Echipament obligatoriu
Număr de concurs, cip cronometrare.

10.8 Garderobă / depozitarea obiectelor personale
– lângă zona de start/finish va exista o locație unde participanţii se pot schimba şi lăsa obiectele
personale, pe propria răspundere, într-un sac identificat prin numărul de concurs şi pus la dispoziţie de către
organizatori.

10.9 Puncte de hidratare
– punctele de hidratare se vor regăsi în minim două puncte de-a lungul traseului, în zona de finish şi vor
conţine cel puţin apă şi fructe.

10.10 Toalete
– lângă zona de start/finish vor exista toalete ecologice.
10.11 Reclamaţii/Contestaţii
Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 15 minute de la finish-ul
oficial.

10.12 Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului
a) Organizatorii pot modifica oricând traseul sau pot anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în
condiţii de siguranţă.
b) Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.
c) Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului
sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea
concursului, în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiției, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs
pentru informaţii privind programul cursei.

10.13 Programul evenimentului
Data: 29 septembrie 2019
Locul startului: Timișoara, Terasa Flora (pista mal stâng Bega)
Intervale orare:

Minimaraton / Semimaraton / Maraton:

 • 08:00-09:00 – ridicarea kit-ului de participare
 • până la ora 09:40 – sosirea participanţilor la punctul de start;
 • 10:00 – Start minimaraton si maraton
 • 10:10 start semimaraton
 • 13:00 – Timp limită pentru semimaraton;
 • 15:30 – Timp limită pentru maraton.

10.14 Afișarea rezultatelor provizorii/efectuarea verificărilor suplimentare/soluționarea contestațiilor:

 • 12:00-15:30 Semimaraton / Maraton;
 • vor fi afișate într-o zonă vizibilă anunțată în timpul evenimentului unde participanții pot vedea
  rezultatele provizorii în așa fel încât toți cei interesați să poată verifica locul și timpul obținut iar eventualele
  neclarități/omisiuni/contestații să se soluționeze în respectivul interval orar.                                                                                                                                                                                                                                         Traseu Maraton:

Traseul este compus din două părţi (trasee), se fac 7 ture astfel: 1+6 Prima tură (1 tură x 4,2 km = 4,2km):
START Terasa Flora, pe sub Podul Tineretii, pe sub Podul Michelangelo, pista mal stang Bega, traversare Bega
pe Podul Decebal (Baile Neptun), pista mal drept Bega, pista din Parcul Copiilor, pe sub Podul Michelangelo,
pista din Parcul Rozelor, pe sub Podul Tineretii, traversare Bega pe Podul Traian (Maria), se coboara pe pista
mal stang Bega, Terasa Flora, se continua cu 6 ture (6 ture x 6,23 km = 37,38 km) astfel: pe pista mal stang
Bega, pe sub Podul Tineretii, pe sub Podul Michelangelo, pista mal stang Bega, traversare Bega pe Podul
Decebal (Baile Neptun), pista mal drept Bega, pista din Parcul Copiilor, pe sub Podul Michelangelo, pista din
Parcul Rozelor, pe sub Podul Tineretii, pe sub Podul Traian (Maria), pista mal drept Bega Splaiul N. Titulescu,
se traverseaza Bega pe Podul Stefan cel Mare (Gara), pista mal stang Bega, Splaiul Tudor Vladimirescu, pe sub
Podul Traian (Maria), Terasa Flora.

maraton2016

Traseu Semimaraton

Traseul este compus din două părţi (trasee), se fac 4 ture astfel: 1+3 Prima tură (1 tură x 2,5 km = 2,5 km):
START Terasa Flora, in apropierea Podului Michelangelo se tine partea stanga a pistei, se traverseaza Bega pe
Podul Michelangelo, se coboara pe pista mal drept din Parcul Rozelor, se traverseaza Bega pe Podul Traian
(Maria), se coboara pe pista mal stang Bega, Terasa Flora, se continua cu 3 ture (3 ture x 6,23 km = 18,69
km) astfel: pe pista mal stang Bega, pe sub Podul Tineretii, pe sub Podul Michelangelo, pista mal stang Bega,
traversare Bega pe Podul Decebal (Baile Neptun), pista mal drept Bega, pista din Parcul Copiilor, pe sub Podul
Michelangelo, pista din Parcul Rozelor, pe sub Podul Tineretii, pe sub Podul Traian (Maria), pista mal drept
Bega Splaiul N. Titulescu, se traverseaza Bega pe Podul Stefan cel Mare (Gara), pista mal stang Bega, Splaiul
Tudor Vladimirescu, pe sub Podul Traian (Maria), Terasa Flora.

semimaraton-2016

Traseu Minimaraton

Traseul competiţiei are 4,2km şi se face o singură tură:
START: – Terasa Flora, pe sub Podul Tineretii, pe sub Podul Michelangelo, pista mal stang Bega, traversare
Bega pe Podul Decebal (Baile Neptun), pista mal drept Bega, pista din Parcul Copiilor, pe sub Podul
Michelangelo, pista din Parcul Rozelor, pe sub Podul Tineretii, traversare Beg ape Podul Traian (Maria), se
coboara pe pista mal stang Bega, Terasa Flora FINISH

minimaraton

FORMULAR DE ÎNSCRIERE:

Timisoara 2019
NUME / NAME: ____________________________________________________
PRENUME / SURNAME:_____________________________________________
Cursa la care veti participa / Race you will run on:
O 4,2 km О Semimaraton 21,2 km O Maraton 41,6 km
Data nasterii / Birthday: _____________Vârsta / Age ___ Sex: o Mas M o Fem W
Tara / Country: _____________________, Oras / City: ____________________,
Adresa / Address: _________________________________________________,
Telefon: _______________, email: ____________________________________,
Club Sportiv / Sports club / Firma / Company ____________________________,
Modalitati de plata / Payment method: o Transfer bancar / Bank transfer o Numerar / Cash
Declar pe proprie răspundere că sunt apt din punct de vedere medical pentru participarea la acest eveniment. Sunt
de acord cu faptul că organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele accidente şi/sau prejudicii cauzate de participarea
mea la acest eveniment, toate condiţiile de participare prevăzute în Regulamentul evenimentului, primirea de informaţii,
pe email, cu privire la cursă (noutăţi/newsletter). Sunt de acord să fiu scos din concurs dacă sunt în pericol şi-mi
dăunează sănătătii. În afară de acestea, sunt de acord că datele de înscriere sunt de domeniul public iar pozele,
filmările, interviurile în presă (Radio, TV, ziare şi reviste), reclamele şi cărţile făcute în cadrul evenimentului pot fi
multiplicate şi publicate fără pretenţii de despăgubiri. Confirm pe proprie răspundere corectitudinea tuturor datelor şi
asigur că numărul de start, chip-ul nu le voi da altei persoane. Numarul, cip-ul de start trebuie purtate neschimbate.
Data: ______________________ Semnătura: _____________________

D E C L A R A Ţ I E:

Subsemnatul _________________________________ domiciliat în localitatea
_______________, str. _________________, nr. __, bl. __, sc. __, et. __ ap. ___,
jud._____________, posesor al actul de identitate seria ____, nr. ____________, CNP
________________________, tel. ___________________, email _________________________
și
Subsemnata _________________________________ domiciliată în localitatea
_______________, str. _________________, nr. __, bl. __, sc. __, et. __ ap. ___,
jud._____________, posesor al actul de identitate seria ____, nr. ____________, CNP
________________________, tel. ___________________, email _________________________
cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, în calitate de
părinţi/ocrotitori legali ai copilului
_______________________________________________________________
Declarăm pe propia răspundere, confirmăm și suntem de acord cu următoarele:
– înțelegem pe deplin riscul și resposabilitățile pe care le implică participarea minorei / minorului
la proba de Mini Maraton 4,2km / Semimaraton 21,2km din cadrul evenimentului ”Maraton
Timisoara”, risc și responsabilități pe care ni le asumăm în întregime;
– înțelegem pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție al cărei traseu implică
partial, pe parcursul acestuia, și trafic rutier;
– confirmăm că minorul / minora este apt/ă din punct de vedere medical și într-o formă
corespunzătoare;
– faptul că organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele accidente şi/sau prejudicii cauzate de
participarea copilului la acest eveniment;
– toate condiţiile de participare prevăzute în Regulamentul evenimentului;
– utilizarea de către organizatori sau împuterniciţii acestora a imaginilor din cadrul
evenimentului;
– primirea de informaţii, pe email, cu privire la cursă (noutăţi/newsletter).
Dăm prezenta declarație pentru proba de Mini Maraton 4,2km / Semimaraton 21,2km din
cadrul evenimentului ”Maraton Timisoara”, o susţinem şi o semnăm.
Nume, prenume _______________________________/___________________________________
Semnături ____________________________________ Data _________________
Date minor:
Nume: _____________________ Prenume: _____________________________ Sex: _______
Data nașterii (completați în formatul yyyy-mm-dd):_______________
CNP: _____________________________________
Adresa (str, număr, bloc, scara, ap.): ___________________________________________________
Localitate:_______________ Judet: ____________ Țara: _____________ Telefon: _____-
___________ E-mail: ________________________________________
Structura reprezentată (club, organizație, instituție, companie, etc) :
______________________________

Descarca Regulamentul:

Close